Project R-7319

Titel

Hospi Avontuur: Proof of concept en business model ontwikkeling voor game die kinderen voorbereid op ziekenhuisopname. (Onderzoek)

Abstract

Kinderen worden in een ziekenhuis opgenomen voor de behandeling van een ziekte, voor een onderzoek, voor een heelkundige ingreep of voor verdere observatie. Eender welke reden van opname kan een erg stresserende situatie voor ouder en kind zijn. Dit IOF-onderzoeksproject bouwt voort op een haalbaarheidsstudie die vertrekt vanuit de stelling dat een goede informatieverstrekking naar kinderen die worden gehospitaliseerd en de juiste methodiek hierbij (toegepast door alle betrokken partijen, te weten de ouders, medewerkers in het ziekenhuis en de school) een angst- en stressreducerend effect heeft op het kind alsook op de ouders. Deze stelling wordt gestaafd met wetenschappelijk onderzoek. De haalbaarheidsstudie voerden de ondezoeksgroepen PXL Zorginnovatie en PXL Smart ICT samen met het Jessa Ziekenhuis uit. Het doel was te onderzoeken of een evidence based serious game een meerwaarde zou kunnen ijzn om kinderen (4-9 jaar) en ouders voor te bereiden op een geplande heelkundige ingreep.

Periode

19 september 2016 - 18 september 2017