Project R-7830

Titel

IOF Proof of Concept project rond platwormen (Onderzoek)

Abstract

Binnen het kankeronderzoek zijn platwormen veelbelovende modelorganismen omdat ze beschikken over een grote populatie gemakkelijk te onderzoeken totipotente stamcellen. Recent hebben we een in vivo (niet-zoogdier) carcinogeen screening assay ontwikkeld dat gebaseerd is stamceldynamiek en de potentie heeft om de kloof tussen in vitro/cellulaire assays en kankerscreenings die gebaseerd zijn op zoogdiermodellen te overbruggen. Tijdens het 'proof of concept'-project zal het assay verder worden gevalideerd door het aantal te testen verbindingen stelselmatig uit te breiden. Het uiteindelijke doel is om met behulp van dit assay op een eenvoudige, snelle en goedkope manier carcinogene stoffen te onderscheiden en in te delen in genotoxisch en niet-genotoxisch.

Periode

01 maart 2017 - 30 juni 2018