Project R-7658

Titel

Targeted Drug Delivery via Combinatie van Multifunctionele Ster Polymeren met Extracellulaire Vesikels

Abstract

In de ontwikkeling van polymere nanocarriers voor drug delivery is de laatste Jaren significante vooruitgang geboekt. Er bestaan vele interessante concepten die een gecontroleerde vrijzetting van een grote variëteit aan cargo's kunnen realiseren volgend op bepaalde stimuli zoals pH of temperatuur. Een belangrijk nadeel ondanks bestaand onderzoek is echter een gebrek aan specifieke targeting naar kankercellen. Extracellulaire vesikels (EVs), anderzijds, bezitten dit potentieel tot een gerichte aflevering van medicatie aan een specifiek celtype (e.g. kankercellen). Efficiënte opladingsmechanismen van deze EVs voor een brede variëteit aan medicijnen is daarentegen nog ontbrekend. Beide velden hebben dus hun beperkingen in het bereiken van een gezamenlijk doel. Een oplossing voor beide problemen wordt voorgesteld door een combinatie van beide benaderingen: Medicatie wordt geladen in hiërarchisch georganiseerde synthetische polymeren, ontwikkeld voor opname in EVs (en vrijzetting van medicatie volgend op een stimulus). De EVs zullen dan het targetingmechanisme voorzien dat de polymeren zelf niet bezitten. Multifunctionele ster polymeer materialen die gedecoreerd worden met diverse functionele groepen zoals fluorescente labels, peptides of andere biomoleculen en die in staat zijn een hydrofobe cargo op te nemen zullen worden ontwikkeld. Na ontwikkeling en synthese van het gebruikte polymeer systeem, oplading van polymeren en EVs, zal cel targeting, drug delivery en gecontroleerde vrijzetting van de lading getest worden in vitro. Doorheen de loop van het project zullen verschillende individuele innovaties gerealiseerd worden met een uiteindelijk doel de toekomstige kankerbehandelingen te verbeteren.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2020