Project R-8211

Titel

Health-Cultures: Gezondheidszorg en multiculturalisme (Onderzoek)

Abstract

Health-Cultures is een designproject dat zich situeert op het snijvlak tussen design activisme en participatief ontwerp. Het wil door middel van het ontwerp van een participatief en publiek presentatie-proces zowel het designveld, de gezondheidssector, de burger en het beleid betrekken in een kritisch publiek debat over de gezondheidssector als werk- en zorggebied. Het project kijkt naar het ontstaan van de gezondheidssector en hoe deze zich vandaag - binnen de context van de groeiende multiculturele samenleving, de afbouw van de welvaartsstaat en de neoliberale context - verder ontwikkelt. Wij trachten de gezondheidssector te vatten met een open blik, door de diversiteit aan 'gezondheidsculturen' (health-cultures) te vatten die elkaar kruisen in een stedelijke omgeving. Het project wil de toekomstvisie van diverse actoren op de gezondheidssector verbeelden en vanuit deze verschillende blikken, samen een toekomstig en divers werk- en zorggebied te verbeelden. Ontwerp heeft als doel om bij te dragen aan het kritisch bevragen en construeren van maatschappelijk belangrijke thema's zoals gezondheid. Projecten zoals Caring Culture: Art, Architecture and the Politics of Public Health van Andrea Phillips & Markus Miessen (2011) hebben aangetoond dat ontwerp en kunst hier een belangrijke stem in kunnen hebben. Om via ontwerp rond deze thema's een kritisch debat op te starten, hanteren wij twee strategieën: het participatief - met burgers, beleid en ontwerpers - visualiseren, bevragen en herontwerpen van de gezondheidssector en het presenteren van deze reflecties en ontwerpen aan de buitenwereld in (semi)publieke contexten zoals ziekenhuizen, buurtcentra of openbare gebouwen (o.a. Stadhuis, bibliotheek) en in artistieke/ontwerpcontexten, zoals tentoonstellingen en biënnales. Zowel op het gebied van participatief ontwerp als presentatie in de publieke ruimte, met het oog op een publiek debat, heeft het consortium van partners doorheen de jaren veel ervaring opgedaan.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2018