Project R-7544

Titel

VLIR project onder het beurzentoekenningsprogramma: 'Get Together Day 2016'

Abstract

Het project wil op een informele manier VLIR-UOS-bursalen samenbrengen over de grenzen van het eigen programma en de universiteit heen. Het project wil op deze manier een 'community' gevoel creëren en een betere omlijsting en uitwisseling van een aantal 'good practices' bevordenen. De bursalen kunnen elkaar beïnvloeden tijdens het project, ideeën opdoen en vooral elkaar motiveren om, wanneer ze terug in hun thuisland zijn, aan de slag te gaan met de opgedane kennis voor ontwikkeling.

Periode

02 december 2016 - 02 december 2016