Project R-7759

Titel

Empirische en methodologische uitdagingen in keuze-experimenten (Onderzoek)

Abstract

Keuze-experimenten (CE) zijn een krachtig - en relatief goedkoop - instrument om vraagvoorspellingen te maken voor nieuwe markten of om de impact te evalueren van publieke en private projecten die keuzegedrag willen sturen. Het aantal studies gebaseerd op dergelijke CEs neemt daarom nog steeds toe. Er zijn echter belangrijke uitdagingen bij de evaluatie van voorkeuren via CEs zoals de aanwezigheid van hypothetische vertekeningen, het gebruik van heuristieken en het verbeteren van de experimentele design en de opmaak van vragenlijsten. Er is dan ook duidelijk ruimte voor empirische en methodologische vooruitgang in het uitvoeren en analyseren van CEs. Een eerste aandachtspunt is het onderzoeken en empirisch testen van de validiteit van compensatorische modellen gebaseerd op stabiele voorkeuren. Een tweede aandachtspunt is het systematisch onderzoeken en beïnvloeden van de verschillen tussen wat respondenten zeggen te zullen doen en hun werkelijk gedrag. Een derde aandachtspunt is de vergelijkbaarheid van de vele ad hoc case studies die dikwijls context-afhankelijke resultaten opleveren. Tot nu toe pakken onderzoekers in Vlaanderen deze uitdagingen op een individuele manier aan. Het structureren van de aanpak van deze uitdagingen over disciplines en onderzoeksgroepen heen en het uitwisselen van kennis en good practices is één van de belangrijkste doelstellingen van deze WOG. Daarnaast willen we ook wetenschappelijke samenwerking met binnenlandse en buitenlandse partners stimuleren via de uitbouw van gezamenlijke projectaanvragen. Op die manier kunnen we op lange termijn het Vlaamse onderzoek gebaseerd op CEs op de internationale kaart zetten.

Periode

01 januari 2017 - 31 december 2021