Project R-7841

Titel

Vergelijkende studie van verschillende adsorptiemiddelen voor fosfaat en nitraat verwijdering uit afvalwater

Abstract

De Onderzoeksraad heeft op 16/02/2017 het verblijf van prof. Shahin Mesroghli (Islamic Azad University, Iran) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal prof. Shahin Mesroghli onderzoek uitvoeren in samenwerking met prof. Jan Yperman en prof. Robert Carleer, onderzoeksgroep TANC. Het verblijf zal plaatsvinden in juli-augustus-september 2017.

Periode

22 juni 2017 - 21 september 2017