Project R-8279

Titel

Chemische synthese van anorganische composiet vastestofelektrolyten met verhoogde iongeleidbaarheid door Li+ ion diffusie aan de interface

Abstract

In dit project ontwikkelen we een nieuw vast anorganisch composiet elektrolyt met hoge ionische conductiviteit en proberen we de fundamentele principes hierachter te ontrafelen. In de literatuur bestaan deze composiet elektrolyten typisch uit een ionen-geleidende ionic liquid die geïmpregneerd is in een poreuze silica matrix. Recent zijn andere systemen beschreven die gelijkaardig zijn in eigenschappen tot de ionic liquids maar bestaan uit goedkopere en meer voorkomende componenten. Deze systemen zijn nog niet systematisch onderzocht voor hun toepassing in vaste anorganische composiet elektrolyten. Het gevoerde onderzoek heeft geleid tot een functionele Li-ion batterij demonstrator. Verder onderzoek zal worden uitgevoerd om deze elektrolyten te optimaliseren en de design principes te bepalen.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2019