Project R-8964

Titel

STOP : Wetenschap en technologie in de strijd tegen obsesitas bij kinderen (Onderzoek)

Abstract

STOP behelst wetenschappelijk onderzoek naar beleidsrelevante maatregelen voor overgewicht bij kinderen in Europa. Het zal nieuw transdisciplinair bewijs opleveren voor de rol van de belangrijkste determinanten van obesitas bij kinderen, waarbij de nadruk wordt gelegd op omgevingsfactoren. Hiervoor maakt het project gebruik van verschillende gevestigde EU-cohorten. Er zal binnen geboortecohorten aandacht zijn voor epigenetische en biologische mediatoren van obesitas. Het zal de impact beoordelen van beleid en acties om obesitas bij kinderen aan te pakken.

Periode

01 juni 2018 - 30 november 2022