Project R-8137

Titel

Effecten van ontwikkelingsstimulatie op de ontwikkeling en groei van kinderen tussen 6 en 60 maanden in extreme armoede te Jimma, Ethiopië.

Abstract

Kinderen die leven in extreme armoede, zoals in Ethiopië, lopen risico op ontwikkelingsproblemen. Momenteel is het echter nog niet duidelijk in hoeverre activiteiten, gericht op ontwikkelingsstimulaties in de thuisomgeving deze kinderen kunnen helpen om dergelijke problemen te verminderen. Om meer inzicht te krijgen in de aard van de ontwikkelingsproblematieken werd eerst een risicoanalyse uitgevoerd op 819 kinderen onder de vijf jaar. Deze studie werd vervolgd met een RCT waarbij 78 kinderen werden gerandomiseerd in een controlegroep (39) en interventiegroep (39). Naast het voorzien van een basis pakket zorgverlening voor beide groepen werd aan de kinderen in de interventiegroep een extra ontwikkelingsstimulatie door getrainde verpleegsters aan huis aangeboden. Uitkomst maten hierbij zijn grove en fijne motorische vaardigheden, taalontwikkeling en persoonlijke sociale vaardigheden. Deze werden getest met de Denver II test, welke specifiek aangepast werd aan de cultuur van kinderen in de Jimma zone en nadien gestandardiseerd tot de Denver II_Jimma. Daarnaast werden ook de socio-emotionele competenties gemeten met de Ages Stages Questionnaire: Social Emotional competences en de voedingstoestand dmv lichaamslengte, alsook lichaamsgewicht.

Periode

20 oktober 2017 - 31 december 2018