Project R-8163

Titel

Naar een algemeen wetboek bestuursrecht. (Onderzoek)

Abstract

Wanneer je te maken krijgt met civielrechtelijke probleem, consulteer je het Burgerlijk Wetboek. Bij strafrechtelijke problemen zal dit het Strafwetboek zijn. Hetzelfde geldt voor het Wetboek Economisch recht en het Wetboek van Vennootschappen. In het Belgisch bestuursrecht is zo'n algemenen wetgeving echter geheel afwezig, ondanks verschillende pogingen en wetgevende initiatieven. Dit project beoogt de impact van de verschillende staatshervormingen en de bevoegdheidsoverdrachten binnen het algemene bestuursrecht te onderzoeken. Het onderzoek beoogt een harde kern van Belgische administratiefrechtelijke principes te destilleren, die gecodificeerd kunnen worden in een algemeen wetboek. Op dit moment is het bestuursrecht een lappendeken. Bevoegdheden zijn verspreid over de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Daarvoor is het nodig om te onderzoeken welk overheidsniveau bevoegd is - en zou moeten zijn - om zo'n algemenen bestuursrechtelijke regelgeving aan te nemen. Om uiterste coherentie binnen de Belgische rechtsorde na te streven, zullen bevoegdheidsoverdrachten van de deelstaten naar het federale niveau (het zogenaamde herfederaliseren) niet a priori worden uitgesloten. Door verschillende interviews zullen er nieuwe en noodzakelijke praktische inzichten over het theoretisch rechtswetenschappelijk onderzoek, gebaseerd op wetgeving, rechtsleer en rechtspraak ontstaan. Uiteindelijk beoogt onderhavig project de noodzakelijke academische achtergrondinformatie ter beschikking te stellen van de verschillende wetgevers, met als ultiem resultaat een coherent en efficiënt systeem binnen het Belgische bestuursrecht.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021