Project R-8183

Titel

Gecombineerde metaal toxiciteit en verdedigingsmechanismen in de zebravis (Danio rerio) en andere modelorganismen (Onderzoek)

Abstract

Metalen spelen een cruciale rol bij een brede waaier aan biochemische en fysiologische processen. Ze zijn wijdverspreid in de natuur, met name in minerale afzettingen en bodems, wat ze beschikbaar maakt voor opname door planten en dieren die op hun beurt een voedselbron voor de mens zijn. Zo goed als alle metalen, inclusief essentiële micronutriënten, kunnen toxisch zijn voor zowel zoet- als zoutwater organismen en mensen wanneer het blootstellingsniveau een kritische waarde bereikt. De toxiciteit van de meest belangrijke metalen zoals koper, zink, nikkel, lood en cadmium werd reeds uitvoerig beschreven voor verschillende organismen, op basis waarvan milieukwaliteitsnormen werden vastgelegd. Studies die het effect van gecombineerde blootstellingen via verschillende blootstellingsroutes onderzoeken zijn echter zeldzaam. Onze studie is de eerste waarin het effect van gecombineerde metaal toxiciteit via verschillende blootstellingsroutes wordt onderzocht in verschillende diersoorten. Niet alleen zal dit inzicht geven in de onderliggende moleculaire mechanismen van generische versus compound-specifieke stress responsen, maar dit maakt het ook mogelijk de effecten op verschillende biologische niveaus, via verschillende blootstellingsroutes te vergelijken. Dit zal helpen om te begrijpen of effecten soort-specifiek zijn en of ze afhankelijk zijn van de manier van blootstelling. Deze studie is een gedeeld project van Universiteit Hasselt en Universiteit Antwerpen. De expertise van beide instituten zal optimaal benut worden om de huidige kennis over metaaltoxiciteit verder uit te breiden. Dit bevordert niet alleen de verdere collaboratie tussen beiden, maar zal ook een snellere vooruitgang binnen het veld van metaaltoxiciteit met zich meebrengen. Het optimaliseren van de experimentele set-up en een deel van de experimenten op zebravissen (WP1, WP2) zijn reeds uitgevoerd. Hierover is momenteel een manuscript in voorbereiding van publicatie. Voor het vervolg van de studie is er financiering nodig voor een periode van 2 jaar, waarvan 1 jaar via Universiteit Antwerpen en 1 jaar via Universiteit Hasselt. Hiermee kunnen onze kosten gedekt worden en kan het project vlot worden afgewerkt binnen de ingeschatte tijd, inclusief het schrijven van peer-review publicaties.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2018