Project R-8179

Titel

Experimentele analyse van temperatuurseffecten op intraspecifieke biodiversiteit

Abstract

Het verkrijgen van een beter begrip van de impact van belangrijkste veranderingen in het milieu, zoals temperatuursveranderingen, op de biodiversiteit is van cruciaal belang voor de wetenschap en de samenleving. Terwijl de wetenschap over hoe temperatuur de klassieke species-niveau diversiteit beïnvloedt (bv soortenrijkdom) snel vordert, staat het onderzoek naar de invloed van temperatuur op de diversiteit binnen populaties van één soort ('intraspecifieke diversiteit') nog in de kinderschoenen. Dit is problematisch omdat intraspecifieke diversiteit essentieel is voor de levensvatbaarheid van populaties. Dit gebrek aan kennis is voornamelijk te wijten aan technologische limitaties en de complexiteit van het probleem: intraspecifieke biodiversiteit kan niet alleen worden veranderd door de temperatuur, maar ook populatie densiteit (die ook kan worden beïnvloed door de temperatuur) en door interactie met andere soorten. In dit project worden nieuwe statistische methoden gebruikt om flowcytometrie gegevens te analyseren van een goed gecontroleerd en klassiek plankton systeem. Dit zal ons in staat stellen om, voor het eerst, de vele mechanismen te kwantificeren waardoor de temperatuur intraspecifieke diversiteit kan beïnvloeden. Door het organiseren van de experimenten in toenemende mate van complexiteit, zullen we in staat zijn om te zeggen of deze mechanismen combineren in een additieve manier, en dus of hun gecombineerde effect gemakkelijk voorspelbaar is of niet. Dit project richt zich op een cruciale en spannende onderzoeksvraag die optimaal gebruik maakt van de expertise van de twee onderzoeksgroepen met een bewezen complementariteit.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021