Project R-8214

Titel

Motorische vermoeibaarheid in relatie tot de kwaliteit en energieverbruik van wandelen: inzichten in hun relatieve impact op moeheid en het beweeggedrag bij personen met Multiple Sclerosis en Rheumatoïde Artritis (Onderzoek)

Abstract

Lopen (wandelen) is een essentiële voorwaarde om lichamelijk te functioneren in het dagelijkse leven en om te participeren in sociale rollen. Mensen met multiple sclerosis (MS) of reumatoïde artritis (RA), rapporteren moeite om te lopen en ervaren algemene moeheid die klassiek toeneemt tijdens activiteiten. Motorische vermoeibaarheid kan worden gedefinieerd als een vermindering van het loopvermogen tijdens het lopen, en wordt traditioneel gemeten aan de hand van vertraging in de loopsnelheid en/of verandering in de loopkwaliteit. Abnormaal lopen en (ervaren motorische) vermoeidheid zijn complexe constructen en kunnen worden veroorzaakt door stoornis in centrale of perifere neurale aansturing, maar ook door ontsteking of schade in de gewrichten. Het is aannemelijk, maar nooit onderzocht, dat verhoogd energieverbruik tijdens het lopen bijdraagt aan ervaren vermoeidheid, en compensatoir (tijdelijk) het loopvermogen optimaal kan houden. Er wordt verondersteld dat de wisselwerking tussen bovengenoemde factoren een belangrijke bijdrage leveren aan de werkelijke dagelijkse lichamelijke activiteit, meer dan de statische spierkracht en loopsnelheid bij korte afstanden. Dit project heeft als doel om de relatie tussen motorische vermoeidheid, energieverbruik en kwaliteit van het lopen te kunnen meten, en de impact daarvan op ervaren moeheid en de daadwerkelijke (dagelijkse) fysieke activiteiten en participatie te begrijpen. De mogelijkheid om dit onderzoek uit te voeren bij gezonde controles en mensen met twee patho-biologische sterk verschillende aandoeningen, MS en RA, biedt Special Research Fund 2017 Call for Doctoral grants in the framework of UHasselt (Maastricht UMC+ cooperation 14-02-2017 de mogelijkheid om generieke en pathologie) specifieke relaties te begrijpen. Het onderzoek start met twee systematische onderzoeken van de literatuur bij MS en RA waarbij in een eerste review de psychometrische eigenschappen van beschikbare meetinstrumenten om motor vermoeidheid tijdens het lopen worden samengevat. Ten tweede zal een selectie van testen bij gezonde proefpersonen, personen met MS en personen met RA worden toegepast om motorische vermoeidheid, energieverbruik en kwaliteit van het lopen te meten. Het meten van energieverbruik tijdens het lopen is uniek en vraagt nog verbetering van de proefopstelling en meeting. De optimale metingen voor de diverse parameter van interesse in dit onderzoek worden gekozen op basis van klinimetrische kwaliteit (betrouwbaarheid, construct validiteit en discriminerend vermogen). In de derde fase zal een nieuw dwarsdoorsnede onderzoek gebeuren onder personen met MS, RA en 'gezonden', waarbij de onafhankelijke bijdrage van (in het lab gemeten) loopkwaliteit, energieverbruik en motorische vermoeidheid op de algemene vermoeidheid en de dagelijkse lichamelijke activiteit gemeten met innovatieve wearables zal worden geëvalueerd. Bij deze evaluatie wordt rekening gehouden met de ziektespecifieke factoren, zoals ziekte ernst, maar ook met persoonlijke en omgevingsfactoren zoals mate van zelfredzaamheid van het individu of het hebben van betaald werk. Ten slotte zal proof-of-concept proefprojecten worden uitgevoerd om de effecten van medische en niet-medische interventies bij het lopen kinematica en energieverbruik in te evalueren. Een beter inzicht in de relatie tussen van motorische vermoeibaarheid, energieverbruik en wandelkwaliteit en hun (onafhankelijke) bijdrage aan participatie van het individu kan bijdragen aan doelgerichte (geïndividualiseerde) farmacologische en niet farmacologische interventies en monitoring om fysieke activiteit en participatie te bevorderen

Periode

01 september 2017 - 31 augustus 2021