Project R-7953

Titel

Distance Learning programme: Ontwikkeling van een systeem van beoordeling, toetsing en examinering voor het Master of Statistics afstandsprogramma

Abstract

Dit IOP focust op 3 belangrijke uitdagingen voor distance learning bij de beoordeling (voorafgaand, permanent en eindbeoordeling), toetsing en examinering en de manier waarop distance learning hierbij een andere aanpak vereist tov on-campus learning: 1. voorafgaand aan het eigenlijke studieprogramma: beoordeling van de voorkennis van wiskunde, als zelf-evaluatie instrument en de mogelijkheid dit als onderdeel van de toelatingsprocedure op te nemen 2. tijdens de studie, het projectwerk en de permanente evaluatie: communicatie, groepswerk, interactie en feedback tussen studenten en docenten 3. op het einde van studieperiodes: toetsing en examinering

Periode

01 januari 2015 - 31 december 2016