Project R-8728

Titel

Humane en muis macrofagen met een stabiele alternatieve activatie als therapeutische celtherapie ter bevordering van neuroregeneratie.

Abstract

Ruggenmergschade is een wereldwijd probleem dat een verhoogde morbiditeit, mortaliteit en een verminderende levenskwaliteit tot gevolg heeft. Momenteel is er geen genezende therapie beschikbaar. De standaard zorg omvat het toedienen van immunosuppressiva en langdurige revalidatie. Nieuwe therapieën zijn dus hoog nodig. Pro-inflammatoire macrofagen domineren het ruggenmerg na een letsel en brengen extra schade toe door het uitscheiden van pro-inflammatoire factoren, door littekenvorming te stimuleren en door beschadigde axonen aan te vallen. Eerder werd aangetoond door de onderzoeksgroep dat transplantatie van IL-13 secreterend stamcellen of macrofagen zorgde voor een overmaat aan anti-inflammatoire arginase-1 (arg-1) positieve macrofagen/microglia op de plaats van het letsel, wat zorgde voor een verbeterd functioneel herstel. Omwille van deze resultaten, zal er nu onderzocht worden of een verhoogde productie van arg-1 door stabiele anti-inflammatoire macrofagen leidt tot het onderdrukken van pro-inflammatoire macrofagen/microglia na ruggenmergschade via arginine depletie. Daarenboven, met het oog op translatie naar de mens en de kliniek, willen we de neuroprotectieve effecten onderzoeken van arg-1 - overexpresserende menselijke macrofagen in een multicellulair in vitro model van motor neuronen, astrocyten en microglia, afgeleid van menselijke stamcellen. Samengevat is het doel van dit project het onderzoek naar de sleutelmechanismen van de verbeterende effecten van anti-inflammatoire macrofagen op functioneel herstel na ruggenmergschade.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2021