Project R-7964

Titel

Het janushoofd van intergemeentelijke samenwerking: geklemd tussen publiek en privaat, tussen overheid en onderneming (Onderzoek)

Abstract

Het project bestudeert een langdurig maar regelmatig terugkerend en te weinig onderzocht conflict in verband met intercommunale samenwerking. Het zal zich richten op de veranderende en evoluerende aard van intercommunale samenwerkingen. Is het openbaar, is het privé, is het een regering, is het een onderneming, is het iets tussenin? Het zal ook de rol (en de impact) bestuderen van (veranderende) nationale en Europese wetgeving. Hoe beïnvloedt dit hun taken, hun rechtsvorm, hun rol en wat kunnen we leren van andere EU-lidstaten? Een antwoord op deze juridische vragen is een belangrijke stap naar een meer samenhangend juridisch kader voor intercommunale samenwerkingen. Een juridisch kader waarin een meer duurzaam evenwicht tussen de overheidstaken en de activiteiten van een onderneming kan worden gevonden, is belangrijk voor Belgische gemeenten en waarschijnlijk voor gemeenten in heel de EU. De onderzoeksvragen zullen vanuit een nationaal en Europees vergelijkend juridisch perspectief worden bestudeerd. Juridisch bureauonderzoek is het beginpunt. Intern vergelijkend onderzoek wordt gebruikt om de interne verschillen tussen de regio's in België te verduidelijken. Bovendien zullen tijdens onderzoeksverblijven de juridische vormen van intercommunale samenwerkingen in drie andere EU-landen (Frankrijk, Italië en Duitsland) worden onderzocht, aangezien deze landen verschillende benaderingen hebben. Verschillende kaders zijn nuttig om de verschillende benaderingen en keuzes te begrijpen en kunnen helpen om bestaande problemen te overwinnen.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2021