Project R-7963

Titel

Spiervermoeidheid tijdens bovenste lidmaat krachttaken bij kinderen met cerebral palsy (Onderzoek)

Abstract

Dit project heeft als doel onderzoek verrichten naar spiervermoeibaarheid tijdens krachttaken van de bovenste ledematen bij kinderen met cerebrale parese (CP). Kinderen met CP ervaren moeilijkheden met arm- en handfunctie omwille van krachtstekort. Moeilijkheden worden vooral ervaren bij het volhouden van krachttaken, bijvoorbeeld om een voorwerp te stabiliseren of te dragen. Dit suggereert de rol spiervermoeibaarheid tijdens dagelijkse activiteiten. Spiervermoeibaarheid wordt gedefinieerd als een reductie in de capaciteit om kracht te genereren in het neuromusculair systeem tijdens langdurig volgehouden taken. Het project heeft drie doelstellingen. Het eerste doel is systematisch inzicht verkrijgen in de literatuur over spiervermoeibaarheid bij pediatrische populaties. Het tweede doel is het identificeren van een calculatie om spiervermoeibaarheid bij kinderen met CP te berekenen. Het derde doel is het evalueren van spiervermoeibaarheid bij kinderen met CP in vergelijking met typisch ontwikkelende kinderen en het onderzoeken van de impact van spiervermoeibaarheid op activiteiten en participatie. Als derde willen we aspecten van gekende interventies identificeren die een effect hebben op spiervermoeibaarheid. Deze inzichten in het fenomeen van spiervermoeibaarheid bij kinderen met CP zullen resulteren in het optimaliseren van de behandeling van arm- en handfunctie.

Periode

01 september 2017 - 31 augustus 2021