Project R-8844

Titel

Datagedreven logistiek (Onderzoek)

Abstract

Logistiek omvat een brede waaier aan activiteiten zoals magazijnbeheer, transport en terminal operaties. Elk van deze activiteiten wordt gekenmerkt door meerdere complexe operationele beslissingen. Deze zijn vaak gerelateerd en onderhevig aan veranderingen in de markt en context. Performante beslissingsondersteunende software is daarom essentieel voor bedrijven om competitief te blijven. Recente ontwikkelingen laten logistieke bedrijven toe om gegevens met betrekking tot hun operaties digitaal te monitoren en op te slaan. Daarnaast maakt vooruitgang op rekenkundig vlak het voor software bedrijven mogelijk om geavanceerde algoritmes te ontwikkelen voor het optimaliseren van operationele beslissingen. Deze twee activiteiten, monitoring en beslissingsondersteuning, zijn op dit moment echter twee aparte processen, met beperkte onderlinge communicatie en data-uitwisseling. De ambitie van dit project is om innovatieve methodologieën te ontwikkelen voor data-gedreven logistieke optimalisatie. Een dergelijke benadering laat toe om uit de beschikbare data te leren en patronen te ontdekken, en daardoor continu en automatisch logistieke optimalisatieprocessen aan te passen en te verbeteren. Verder biedt dit een stap voorwaarts in het geïntegreerd oplossen van complexe en gerelateerde problemen. Verwacht wordt dat dit de weg zal openen naar een nieuwe generatie logistieke optimalisatiesoftware, die aanzienlijke verbeteringen oplevert in vergelijking met de huidige, rigide traditionele methodes. De ontwikkelde technieken zullen worden gevalideerd en geëvalueerd aan de hand van een aantal case studies in verschillende logistieke omgevingen. Dit laat toe om een inschatting te maken van de voordelen die een data-gedreven benadering van logistieke beslissingen oplevert.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2021