Project R-7996

Titel

FWO reiskrediet voor een kort verblijf in het buitenland ikv het 9e jaarlijkse Zomerschool Statistiek en Modelleren van Infectieziekten 17-21/07/2017 Seattle USA (Onderzoek)

Abstract

Momenteel werk ik als doctor-navorser bij het Centrum voor Statistiek (CENSTAT) van de Universiteit Hasselt aan het modelleren van infectieziekten. Mijn voornaamste onderzoeksonderwerp is het bestuderen van co-infecties (HIV-HSV2, HIV-HCV, PVB19-VZV), door gebruik te maken van zowel deterministische als agent-gebaseerde modellen. Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC) technieken zijn belangrijk voor het schatten van parameters in deze modellen. Gedurende de 9e Jaarlijkse Zomerschool Statistiek en Modelleren van Infectieziekten, die plaatsvindt in Seattle (WA, VS) in juli 2017, wil ik mijn kennis van mathematische epidemiologie verruimen door het volgen van de modules over MCMC voor Infectieziekten. Het volgen van deze modules geeft mij de gelegenheid om meer te leren over algoritmen voor MCMC simulatie en hoe deze toe te passen op data over de uitbraak van infectieziekten. Behalve het verruimen van mijn kennis geeft deze workshop mij ook de gelegenheid om te netwerken met collega's uit het vakgebied epidemiologie.

Periode

17 juli 2017 - 21 juli 2017