Project R-8585

Titel

Het stofwisselingsprofiel gemeten uit bloed van een patiënt geopereerd voor longkanker voorspelt ziekteherval

Abstract

Inleiding: Medisch maatwerk, of het geven van een geïndividualiseerde behandeling, is een uitdaging. Ze valt of staat met de aanwezigheid van een bruikbare biologische merker (zgn. biomerker) die het individu voorspellend kan indelen in een groep met een omlijnd ziekterisico, prognose of kans op een al dan niet gunstig effect van een behandeling. Een veelbelovende biomerker is het kunnen meten van stofwisselingsproducten van de lichaamscellen via lichaamsvochten zoals bloed of urine. Kankercellen willen groeien en passen daarom in vergelijking met normale cellen hun stofwisseling aan. Ze hebben een ander stofwisselingprofiel in vergelijking met gezonde cellen. Het is mogelijk om dit stofwisselingsprofiel in bloedplasma door een NMR spectrometer te bepalen. Deze techniek is bovendien goedkoop (+- 50 EUR), snel (+- 17 min) en geeft een zeer betrouwbaar resultaat per gemeten staal. Waarom deze studie? Heelkunde is de standaardbehandeling bij de aanpak van een vroegstadium grootcellig longkanker. De kans op ziekteherval is echter hoog, en overleving (ofwel, de kans dat men leeft) binnen vijf jaar na heelkunde bedraagt 73 % (stadium IA) tot 24 % (stadium IIIA). Met een biomerker die in staat is te voorspellen of een patiënt binnen het jaar na heelkunde in de ziekte hervalt, zou een zinloze, risicovolle en dure heelkundige ingreep vermeden kunnen worden. Doelstellingen van de studie: Met deze studie willen we bewijzen dat het stofwisselingsprofiel uit een bloedstaal genomen vóór de heelkundige ingreep, ziekteherval door longkanker bij patiënten die een volledige operatieve verwijdering van de longkanker hebben ondergaan, voorspelt. Een 2de doelstelling is dat we willen nagaan of het verschil tussen het stofwisselingsprofiel voor en na de heelkundige ingreep, voorspellend is over ziekteherval.

Periode

01 december 2017 - 30 november 2022