Project R-8708

Titel

Het opbouwen van een bewijsbasis voor het ondersteunen en verbeteren van de gezondheidswerkers, (informeel) gebruik van mobiele telefoons in Ghana, Malawi en Ethiopië (Onderzoek)

Abstract

De recente revolutie van mobiele communicatie in Afrika zorgt voor optimisme over het gebruik van mobiele telefoons voor gezondheidsmonitoring (mhealth). Dit kan de gezondheidskloof van Afrika verkleinen zeker voor meer afgelegen populaties die moeilijk te bereiken zijn. Het vergroten van piloot studies over mhealth blijven beperkt, maar vele lokale gezondheidswerkers (LGWs) beschikken ondertussen over een mobiele telefoon. Deze LGWs zijn van vitaal belang in de gezondheidszorg in Afrika en vele landen willen het aantal LGWs verhogen (target van 1 millioen LGWs). Deze twee factoren geven aan dat er een enorm potentieel is voor het gebruik van mhealth bij LGWs. Het meeste onderzoek over mhealth focust op kleine formele mhealth initiatieven (succes op kleine schaal en uitdagingen op grotere schaal) en daarom hebben we weinig kennis over wat LGWs doen met hun eigen mobiele telefoons en wat de implicaties hiervan kunnen zijn op gezondheidszorg. Het potentieel - dat wij 'informele mhealth' noemen - om gezondheidszorg te verbeteren in armere en afgelegen gebieden kan dus groot zijn. De LGWs die we reeds interviewden waren innovatief en konden zich aanpassen aan nieuwe mogelijkheden op hun mobiele telefoon om hun werk te doen. Uit onze interviews bleek echter ook dat er belangrijke uitdagingen zijn, zowel voor de patiënt als de LGW: het financiële plaatje van de telefoonkost, de emotionele impact om 24/7 beschikbaar te zijn voor patiënten, daling van face-to-face interactie met de patiënten, bezorgdheid over de privacy van de gegevens die worden gecommuniceerd via de mobiele telefoon, moeilijkheden om betrouwbare informatie op te zoeken online, etc. . Het doel van dit project is de basis van wetenschappelijk bewijs op te bouwen voor het gebruik van mobiele telefoons door lokale gezondheidswerker en te vergroten in Ghana, Malawi en Ethiopië (drie landen die een sterk LGW programma aan het uitbouwen zijn). Op deze manier wordt de effectiviteit vergroot en uitdagingen aangepakt van informele mhealth. Als onze verwachtingen correct zijn, en het gebruik van informele mhealth via mobiele telefoons is groot bij LGWs, dan kan dit project leiden tot belangrijk bewijs om gezondheidszorg in Afrika te versterken via innovatieve initiatieven.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2019