Project R-9368

Titel

Interreg NWE project 'Chance' (Onderzoek)

Abstract

De EU telemedicine markt groeit in hard (jaarlijkse groei 13%, marktomvang2019 11,5 miljard euro). In de NWE-regio is deze industrie geconcentreerd in NL, B, UK en D. Binnen deze markt, staat het ontwikkelen van eHealth oplossingen die ondersteunend zijn aan het verplaatsen van ziekenhuiszorg van hartfalen (HF) patiënt naar de thuissituatie (thuishospitalisatie), nog in de kinderschoenen. Er is slechts één ziekenhuis (Isala) die deze transitie samen met een MKB-er in gang heeft gezet. Overige eHealth oplossingen zijn nog in ontwikkeling (TRL2). Een geïntegreerd technologie platform mist nog om het economische potentieel te kunnen benutten. NWE-Chance richt zich op het versneld naar de mark brengen van innovatieve eHealth-concepten voor de thuishospitalisatie van HF patiënten. Door samenwerking tussen eHealth bedrijven, hartcentra en kennisinstellingen wordt een 'thuis hospitalisatie' platform ontwikkeld waarin een real-time monitoringsysteem wordt geïntegreerd met een minilab voor het meten potassium en creatine en een draagbare patch om vitale signalen te meten. Daarnaast wordt een Innovatie Hub opgezet. Deze hub ondersteunt op de lange termijn bedrijven in de NWE-regio bij het ontwikkelen, valoriseren en implementeren van eHealth technologie voor thuishospitalisatie. NWE-Chance ondersteunt 3 bedrijven bij het ontwikkelen en valideren van hun technologie, en geeft advies voor succesvolle integratie in behandelingsprotocollen, leidend tot 30 nieuwe banen. De Innovatie Hub leidt tot 10 nieuwe samenwerkingen tussen MKB's en ziekenhuizen voor het ontwikkelen van innovatie. Na 5 jaar zijn er door de hub 20 samenwerkingen tussen MKB's en ziekenhuizen ontstaan leidend tot de ontwikkeling van 15 nieuwe innovaties, leidend tot 120 nieuwe banen. Na 10 jaar is naast voortzetting van de hierboven vermelde groei, bereikt dat eHealth oplossingen voor thuishospitalisatie breed in de markt worden geaccepteerd. NWE is een serieuze speler op dit gebied geworden.

Periode

31 mei 2018 - 30 mei 2022