Project R-8699

Titel

Effectiviteit van beheersovereenkomsten voor akker- en weidevogels (broedplaats, voedsel en broedsucces)

Abstract

In het kader van deze studie en om aan alle vragen te beantwoorden zal het UHasseltteam 1) een detailanalyse van ruimte- en habitatgebruik van akker- en weidevogels uitvoeren; 2) het broedsucces en overleving van akker- en weidevogels evalueren; 3) de voedselbeschikbaarheid, naast eventuele voedselgewassen, (insecten, vertebraten) voor akker- en weidevogels onderzoeken en tot slot 4) de lichaamsconditie van individuen via bloedanalyses analyseren. De doelsoorten en gebieden worden in overleg met de opdrachtgever vastgelegd. De effecten van de omgeving op het voorkomen van deze specifieke soorten en de effecten van bijbehorende beheersmaatregelen op de distributie van deze soorten zullen op drie verschillende schaalniveaus statistisch verwerkt worden.

Periode

01 januari 2018 - 29 april 2022