Project R-8969

Titel

The Other City: een community-tentoonstellingsproject in de stad Hasselt, over het thema 'Participatory Design, Politics and Democracy' (Onderzoek)

Abstract

In het project "The Other City; Een community-tentoonstellingsproject in de stad Hasselt, over het thema Participatory Design, Politics and Democracy" gaan participatie en presentatie hand in hand. Het gaat over een tentoonstellingsproject waar participatieve ontwerpprojecten op een engagerende manier getoond worden. Bovendien is de aanpak van het tentoonstellingsproject participatief van aard. Niet 1 curator, maar een samenwerkende groep internationale en lokale curatoren, burgers en beleidsactoren werken samen om dit project op poten te zetten. Samen denken ze na over wat er getoond wordt en op welke manier. We noemen de specifieke aanpak waarin tentoonstellen en participeren in intense wisselwerking treden, een Community Exhibition, een format dat nog maar weinig geëxploreerd wordt in de dagelijkse tentoonstellingspraktijk in het ontwerpveld. Door hier binnen dit project maximaal in te zetten op het maken van de tentoonstelling met een gemeenschap van ontwerpers, curatoren, burgers en beleid; leren we van de uitdagingen in een dergelijk project en kunnen we de "lessons learned" delen met het ontwerpveld. Het is daarom de bedoeling om de wisselwerkingen tussen tentoonstellen en participeren maximaal te bevragen en te documenteren, om zo kennis te delen met de ontwerpsector. Tijdens de opening van de tentoonstelling spreken ook twee experten (Noortje Marres en Tiziana Terranova) rond de wisselwerkingen rond participeren en presenteren, om een breder debat aan te wakkeren met het ontwerpveld over participatief ontwerp en de representatie daarvan in de fysieke en digitale ruimte, nieuwe rollen voor de curator, de steden waarbinnen het werk getoond wordt en het publiek.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2018