Project R-8584

Titel

Meten en evalueren van kosten, outcomes, patiëntenervaring en geleverde zorg van transmurale zorgtrajecten (Onderzoek)

Abstract

Met dit project streeft Möbius naar de ontwikkeling van een monitor die inzicht biedt in de outcome, patiëntenervaring, kosten en procesefficiëntie van transmurale zorgtrajecten, alsook de relatie tussen deze domeinen. Deze monitor moet zorgverleners ondersteunen om inzichten te vergroten en de kosteneffectiviteit te verbeteren. Via slimme technologie worden ook alerts opgebouwd om realtime adviezen te kunnen geven aan zorgverleners om de outcome, patiëntenervaring en efficiëntie te verbeteren. Het doctoraatsonderzoek focust op de ontwikkeling, het testen en valideren van de achterliggende rekenmotor en de ontwikkeling van een prototype van de monitor (front end) voor één à twee pathologieën.

Periode

01 november 2017 - 30 juni 2022