Project R-9113

Titel

VLAIO SBO project : SPICY

Abstract

De belangrijkste doelstelling van SPICY is nieuwe processen leveren voor de chemische industrie waarmee suikers (biet- of graangebaseerd) kunnen omgezet worden in hoogwaardige componenten, zowel bestaande als nieuwe chemicaliën. Hiervoor worden twee complementaire onderzoekslijnen ontwikkeld in parallel. De ene zal focussen op biotechnologie en verbeterde giststammen, de andere gaat uit van chemokatalytische syntheseroutes. Beiden mikken op industriële niveaus van productiviteit, titer, opbrengst en selectiviteit om toekomstige industrialisatie met winstpotentieel mogelijk te maken. De chemische moleculen zijn allen (potentiële) monomeren voor biogebaseerde materialen. Een tweede doel van SPICY is bijgevolg om het gebruiksnut van deze chemicaliën conceptueel aan te tonen door te streven naar nieuwe en functionele polymere materialen die typisch niet bestaan in de huidige, oliegebaseerde waardeketen. Er wordt dus gestreefd naar zowel proces als productinnovaties om een Vlaamse biogebaseerde waardeketen te vormen en te versterken.

Periode

01 februari 2018 - 31 januari 2022