Project R-9672

Titel

HAXPES: een gebruikers platform voor oppervlakte en interfaze analyse als speerpunt in het materiaal onderzoek voor Vlaamse Academia en industrie

Abstract

HArd X-ray PhotoElectron Spectroscopy (HAXPES) is een snel evoluerende analytische methode die onontbeerlijke inzichten kan verwerven in materiaal interacties aan oppervlakken en begraven interfases. Recentelijk is een labschaal HAXPES-platform geïntroduceerd door Scienta Omicron, gebaseerd op monochromatische 9.2 keV fotonen (Ga) met een uitstekende monsterdiepte (tot 50 nm) en fotonflux. Om HAXPES als een nieuwe techniek in Vlaanderen te implementeren en om onderzoek op gebieden zoals batterijen, zonnecellen, katalyse, corrosiepreventie en halfgeleiders te stimuleren, vraagt een consortium van Vlaamse academische en industriële partners financiering aan om een eenvoudig toegankelijk HAXPES gebruikersplatform te creëren. De aanwezigheid van de fabrikant binnen het consortium en het aanvullend fundamenteel onderzoek door de partners, staat het project daarenboven toe bij te dragen aan de verdere optimalisatie en kwantitatieve toepassing van HAXPES. De vooropgestelde multi-user faciliteit zal gebruik maken van de uitgebreide analytische portefeuille en kennisbasis die beschikbaar is in het consortium dat bestaat uit: UHasselt, VUB, KUL, Imec, Toyota-BE, Solvay en Scienta Omicron.

Periode

01 mei 2018 - 30 april 2022