Project R-8641

Titel

Ontwikkeling van geavanceerde osteoinductieve stimuli-responsieve core/shell nanocarriers voor gebruik in botregeneratie.

Abstract

Het enorme potentieel van stamcellen om botherstel te verbeteren heeft geleid tot een significante vooruitgang in de ontwikkeling van nieuwe materialen om de differentiatie en het uiteindelijke doel van stamcellen te bepalen. Echter, de synthese van geavanceerde materialen, die een gecontroleerde vrijlating van regulerende factoren toelaten om de differentiatie en celcommunicatie van stamcellen te coördineren, blijft zeer moeilijk. Daarom focust dit project op de ontwikkeling van multifunctionele responsieve core/shell nanodeeltjes die een gecoördineerde reactie op cellulair niveau orkestreren via de gecontroleerde vrijlating van osteogene groeifactoren om de regeneratie van botweefsel te verbeteren. Hiertoe zullen nanodeeltjes, met core/shell morfologie, worden gesynthetiseerd door gebruik te maken van specifieke combinaties van responsieve polymeren, die afzonderlijk gestimuleerd kunnen worden en tegelijkertijd functionele groepen bevatten om te hechten aan het oppervlak van een implantaat. Na een gecontroleerde vrijlating van osteogene groeifactoren zal het osteogene potentieel van humane dentale pulpa stamcellen verder onderzocht worden. Tot slot zal het potentieel van core/shell nanodeeltjes om de nanotopografische eigenschappen van titanium implantaten positief te beïnvloeden, ter verbetering van cellulaire differentiatie en celcommunicatie, geëvalueerd worden om een betere osseointegratie te bekomen. Kort samengevat zal dit project niet enkel leiden tot belangrijke verbeteringen in nanodeeltjes-gemedieerde celgebaseerde behandelingen van botdefecten, maar biedt het een multifunctioneel materiaalconcept dat de weg opent voor andere innovaties binnen de (regeneratieve) geneeskunde.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2019