Project R-8537

Titel

Walkability en de menselijke dimensie in de stedelijke openbare ruimte: hoe stedenbouwkundigen/ontwerpers steden kunnen beïnvloeden om meer op mensen gericht te zijn? (Onderzoek)

Abstract

Steden vormen de plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten om ideeën uit te wisselen, handel te drijven, maarnook gewoon om te relaxen en te genieten. De publieke ruimte in de stad straten, pleinen en parken vormt hierbij zowel het platform als de katalysator voor deze activiteiten. Steden in Azië zijn traditioneel steden waar gewandeld wordt, maar met de stijgende populatiedensiteit en de exponentiële groei in gemotoriseerd verkeerd, is het in verschillende Aziatische steden niet langer aangenaam om te wandelen. Zo wordt walkability een interessant voorbeeld van de bredere topic van de humane dimensie in de stedelijke, publieke ruimte. Een humane stad met zorgvuldig ontworpen steden, pleinen en parken creëert een gevoel van welbevinden bij bezoekers en passanten, maar ook bij zij die daar dagelijks leven, werken en spelen. In ontwikkelingslanden is de uitdaging van een humane dimensie bovendien nóg complexer. Vanuit dit perspectief, is de centrale doelstelling van dit project om de kennis van de humane dimensie in de publieke ruimte in steden te verdiepen. Gebruikmakend van een brede diversiteit aan onderzoeksmethodes, zoals walkability indices, comparatieve case studies, mappings, en Participatory Design methodes maar ook ontwerpend onderzoek in het specifieke geval van Ho Chi Minh City, verkennen we hoe steden meer gericht kunnen worden op mensen en onderzoeken we de nieuwe rol van stedenbouwkundigen en ontwerpers in de 21e eeuw.

Periode

01 januari 2018 - 31 december 2021