Project R-8403

Titel

Francqui leerstoel Peter J. Diggle

Abstract

Gevolg gevend aan een voorstel van het Centrum voor Statistiek (CenStat) van de Universiteit Hasselt, heeft de Francqui stichting een 2107-2018 leerstoel toegekend aan Professor Peter J. Diggle (Lancaster University, Verenigd Koninkrijk). Professor Diggle zal een openingslezing verzorgen op 18 mei 2018, een slotlezing op 25 mei 2018, en verder lezingen op 22, 23 en 24 mei 2018. Professor Diggle zal belangrijke thema's uit zijn rijk gevulde onderzoeksloopbaan aansnijden: herhaalde metingen, geo-statistiek, ruimtelijke gegevens en tijdreeksen. De Francqui leerstoel wordt gekoppeld aan de lustrumvieringen van het Centrum voor Statistiek van de UHasselt, de Master of Statistics van de UHasselt, het VLIR-UOS ICP programma in de biostatistiek aan de UHasselt, het Interuniversitair Instituut voor Biostatistiek en statistische Bioinformatica (I-BioStat, UHasselt en KU Leuven). Er zal ook een verdere interuniversitaire component zijn vermits ook de Master of Statistics aan de KU Leuven een lustrum viert. Beide programma's tekenden een samenwerkingsmemorandum.

Periode

01 oktober 2017 - 30 september 2018