Project R-8502

Titel

STEREO III project:BELAIR HESBANIA 2017 (Onderzoek)

Abstract

Het UHasselt deelproject heeft tot doel de impact van fertilisatie, irrigatie en verticulatie op het fotosynthese proces van verschillende gewassen (aardbeien, appel, peer) te onderzoeken. De fysiologische respons van de plant op deze abiotische stressen wordt geanalyseerd door middel van niet-destructieve technieken: de in vivo chlorofylfluorescentie met inbegrip van de snelle fluorescentie-inductie-kinetiek, quenching-analysen en fluorescentiebeeldanalyse, in combinatie met gaswisselingsmetingen. De metingen zullen informatie verschaffen omtrent de energiefluxen betrokken in het fotosynthese-proces, zowel op het niveau van het elektronentransport als van de Calvin-Benson cyclus. De fluorescentiebeeldanalyse zal de heterogeniteit van de fotochemische efficiëntie van de bladeren in beeld brengen. Dit deelproject dient ter ondersteuning van remote sensing analysen die uitgevoerd worden door de andere partners van het HESBANIA-project.

Periode

01 februari 2017 - 30 juni 2019