Project R-9306

Titel

Identificatie van determinanten van antibiotica gebruik en verbetering van voorschrijfgedrag via innovatieve statistische methoden

Abstract

Antimicrobiële resistentie, gedefinieerd als de mogelijkheid van bacteriën om een behandeling met antibiotica te overleven, is een groot probleem voor de volksgezondheid. In een eerste deel van dit voorstel zal ik de impact van de Europese Antibioticadag (georganiseerd sinds 2008) op het antibioticagebruik bepalen. In een tweede deel zal ik de stabiliteit van statistische modellen voor analyse van hierarchische gegevens bestuderen. In het derde deel zal ik, gebruik maken van de meest stabiele techniek (uit deel 2), determinanten bepalen voor (ongepast) voorschrijven van antibiotica bij patiënten met acute hoest en voor het niet deelnemen aan online training door huisartsen.

Periode

01 oktober 2018 - 30 juni 2021