Project R-9175

Titel

Een matheuristisch rittenplanningsalgoritme ter ondersteuning van een dynamisch, geïntegreerd mobiliteitssysteem

Abstract

In een traditioneel mobiliteitsbeleid wordt het openbaar vervoer aangevuld met (private) dial-a-ride diensten, die vraagafhankelijk deur-aan-deurvervoer aanbieden voor personen met beperkte mobiliteit. Om efficiëntieredenen voeren veel overheden momenteel een innovatief vraaggestuurd mobiliteitsbeleid in, waarbij private dial-a-ride diensten eveneens verlieslatend openbaar vervoer in landelijke gebieden vervangen. Dit postdoctoraal FWO-project focust op de ontwikkeling van een matheuristisch rittenplanningsalgoritme dat geïntegreerde oplossingen aanlevert, waarin openbaar vervoer en dial-a-ride diensten gecombineerd worden via synchronisaties tussen routes en modi

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2021