Project R-8853

Titel

EcoFlow: Het begrijpen van water- en warmtestroming in Ecotrons (Onderzoek)

Abstract

Het lijdt geen twijfel dat de opwarming van de aarde een ernstig probleem is en dat de invloed op de natuur nauwelijks te voorzien is. Om enig licht te werpen op de potentiële impact, bestaat er een speciale onderzoeksfaciliteit ("ecotron"), een samenwerking tussen UHasselt en UAntwerpen. In een soort broeikas kunnen invloeden van bijvoorbeeld droogte op heide worden onderzocht. Experimenten met verschillende klimaatomstandigheden kunnen worden uitgevoerd om de invloed van toenemende temperatuur, afnemende hoeveelheid water, etc. te onderzoeken. Het ligt in de aard van die experimenten dat hun tijdsbestek vrij groot is, één run neemt ongeveer 15 jaar in beslag. Alles wat kan helpen bij het nemen van begeleide beslissingen in een kortere tijd is daarom van het grootste belang. Het doel van het voorgestelde project is het ontwikkelen, implementeren en valideren van een wiskundig model dat temperatuurveranderingen en waterstroming in het ecotron op een niet-invasieve manier kan voorspellen. Dit omvat het modelleren van biologische processen en luchtstroming in de bodem, in de heide en in de lucht. Met name de stroming in het heidegebied is een uitdaging vanwege de gecompliceerde structuur van de planten. Na het verkrijgen van geschikte wiskundige vergelijkingen, worden die vergelijkingen opgelost door, overeenkomstig aangepaste, state-of-the-art numerieke methoden. De resultaten worden vervolgens opnieuw vergeleken met de ecotron-realiteit. Het gewenste resultaat is een efficiënte softwaretool waarmee onderzoekers de invloed van verschillende parameters op het experiment kunnen bestuderen zonder een lopend, langdurig experiment te vervalsen.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022