Project R-10163

Titel

Onderaannemingsovereenkomst met a2o architecten ikv bestek TZ/18026 voor Stad Aarschot : " Ontwerp- en participatieopdracht stadsvernieuwingsproject: De Torens" (Onderzoek)

Abstract

De stad Aarschot werkt al sinds 2004 aan de stapsgewijze realisatie van een strategische visie rond stadsvernieuwing. Na de realisatie van 's Hertogensmolens en 'Aarschot op de Sporen', vormt 'De Torens' hierin een belangrijke mijlpaal. Dit nieuwe project stelt de vernieuwde verbinding tussen de Orleanstoren en het centrum centraal. Die verbinding overstijgt het concept van een louter infrastructurele ingreep die twee punten met elkaar verbindt. 'De Torens' gaat over een maatschappelijk project en traject, dat inspeelt op het collectief geheugen van de Aarschottenaar, dat de stad opnieuw met haar hinterland verweeft, dat een vernieuwende kijk op stedelijk wonen biedt en dat uiteindelijk een vergeten monument herstelt als volwaardige ankerplaats. De komende jaren zetten verschillende partners hun schouders onder dit innovatieve stadsproject. Zo worden stapsgewijs en in nauw overleg met de stad en haar bewoners toekomstperspectieven uitgewerkt voor een belangrijke volgende stap in een traditie van stadsvernieuwing. Uhasselt zorgt het participatieve traject waarin die samen met de Aarschottenaar op zoek naar een toekomstige inrichting van de zone rond de Orléanstoren. We proberen samen de kwaliteiten van de plek te (her)ontdekken en ontwikkelen met de buurt, het lokaal onderwijs, en het verenigingsleven een gedragen visie voor de plek. Deze visie vertalen we ook in een concrete realisatie. Om deze ambities te realiseren richten we op korte termijn een 'werkplaats' in. In het hart van de stad gaan we aan de slag mét de stad. In een open atelier onderzoeken we stap voor stap en in nauw overleg met àlle betrokkenen de mogelijkheden en potenties van het project. Vanuit dit atelier krijgt het project langzaamaan vorm en werken we gericht aan de toekomstige realisatie van het project.

Periode

19 juli 2018 - 31 december 2021