Project R-9051

Titel

De rol van actoren bij het creëren van stedelijke omgevingen en het ondersteunen van het levensonderhoud (een geval van handelscorridors in Dar es Salaam, Tanzania) (Onderzoek)

Abstract

Deze studie richt zich op het analyseren van informele ontwerpprocessen door burgers (bijvoorbeeld door zelfbouw en toeeigening) in het creëren van commerciële verbindingen en ruimtes in stedelijke gebieden. We onderzoeken deze fenomenen via participatieve benaderingen van architectuur en ruimtelijke planning. Dit participatief onderzoek focust zich op het bestuderen en herschikken van machtsrelaties tussen burgers, ontwerpprofessionals, beleidsmakers en overheidsorganen en welke rol die relaties spelen wanneer ontwerpers bewust gebruik willen maken van de kennis aanwezig in informele ruimtelijke ontwikkelingsprocessen. Wij ontwikkelen meer bepaald een participatieve ontwerpaanpak die rekening houdt met deze machtsverhoudingen in de toekomstige planning en ontwerp van economische activiteiten in steden. Deze aanpak wil een alternatief zijn voor de gebruikelijke ruimtelijke ontwerpaanpak van bovenaf, vanuit ontwerpers en beleid, die vaak de rol van de burgers en hun informele ontwerpkennis en ervaring verwaarloost. Om deze aanpak te ontwikkelen bestuderen we bestaande informeel ontworpen (zelfgebouwde en toegeëigende) commerciële ruimtes en zoeken we samen met alle betrokkenen (overheid, burgers en ontwerpers) naar nieuwe manieren om samen commerciële ruimtes te ontwikkelen.

Periode

01 juli 2018 - 31 december 2022