Project R-9001

Titel

De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief. (Onderzoek)

Abstract

De toegang van vrouwen tot de sociale zekerheid in Mozambique: Herdenking van het juridisch kader van het socialezekerheidsstelsel vanuit gender perspectief Sinds de ondertekening van het vredesakkoord in 1992 kent Mozambique een periode van sterkte economische ontwikkeling. De groei van het inkomen per capita houdt echter geen gelijke tred met een rechtvaardige ontwikkeling, wat ook duidelijk blijkt uit de voortdurende armoede waarmee Mozambicaanse vrouwen worden geconfronteerd. Daar bovenop tonen UNICEF studies aan dat het niveau van menselijke ontwikkeling in Mozambique gedurende de voorbije zes jaar is gestagneerd. Nochtans wordt aangevoerd dat de sociale zekerheid een belangrijke rol kan spelen in de creatie van een meer inclusieve menselijke ontwikkeling. Het garanderen van een minimum niveau van sociale zekerheid en een waardig leven voor mensen van wie de meesten nu vechten om te kunnen overleven, is een noodzaak en een verplichting volgens vele mensenrechteninstrumenten. Ondanks het feit dat bepaalde maatregelen van sociale zekerheid gericht zijn op huishoudens die geleid worden door vrouwen, wordt'gender' zelden gebruikt als uitgangspunt voor het bestuderen van de mate waarin arme mensen blootgesteld zijn aan risico's en kwetsbaarheid. Nochtans zijn sociale zekerheidsprogramma's zelden neutraal en gebeurt het dat zij ongelijkheden juist verscherpen. Dit onderzoek focust op de toegang van vrouwen tot de Mozambicaanse sociale zekerheidsprogramma's, met een bijzondere aandacht voor de zogenaamde'social protection floors'en de uitdagingen waarmee vrouwen te maken krijgen om toegang te hebben tot deze'social protection floors'. Het is de bedoeling alternatieven voor te stellen die ervoor moeten zorgen dat vrouwen effectieve toegang krijgen tot'social protection floors' in Mozambique.

Periode

01 juli 2018 - 31 december 2021