Project R-8991

Titel

Onwikkeling en toepassing van spatio-temporele modellen voor de schatting van het voorkomen van infectieziekten in West- en Zuid-Afrika.

Abstract

Mozambique is een land in het zuiden van Afrika waarin ongeveer 54% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Er is vooruitgang geboekt voor een aantal van de gezondheidsgerelateerde millenniumdoelstellingen, maar er zijn nog ernstige problemen binnen de gezondheidszorg (WHO). Er zijn heel wat lokale verschillen in de prevalentie en verspreiding van infectieziekten. Het ebola virus is West Afrika had meer impact in sommige landen in vergelijking met andere landen. De prevalentie van HIV/aids in Mozambique verschilt veel tussen districten, als gevolg van verschillen in armoede, leefgewoonten en opleiding. Veranderingen in de evolutie van kennis van maatregelen om malaria te bestrijden zijn verschillend voor verschillende locaties. In dit project willen we de lokale verschillen beter begrijpen, en worden statistische methoden toegepast en voorgesteld om deze ruimtelijke en tijd-ruimte trends te onderzoeken.

Periode

01 juli 2018 - 31 december 2021