Project R-9397

Titel

Energietransitiefonds project: ARCHER (Onderzoek)

Abstract

De meeste werkzaamheden in nucleaire ontmanteling worden uitgevoerd met manuele low-tech apparatuur waarbij de taken zeer frequent herhaald dienen te worden. In een dergelijke omgeving is er een bijzondere noodzaak tot het verminderen van de stralingsblootstelling van de werkers en ondersteuning om fouten te vermijden gedurende de herhaalde meetsequenties. Het Archer zet hier op in door het automatiseren van de stralingskarakterisering gedurende nucleaire ontmanteling met behulp van een robotica platform.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2021