Project R-9730

Titel

Cellulaire en subcellulaire lokalisatie van zilver nanopartikels in pluripotente stamcellen en ontwikkelende weefsels van de zoetwaterplatworm Schmidtea mediterranea, een invertebraat modelsysteem voor toxicologische studies. (Onderzoek)

Abstract

Vanwege hun kleine formaat vertonen nanodeeltjes (deeltjes kleiner dan 100 nm) een groot oppervlak en een hoge chemische reactiviteit, waardoor ze geschikt zijn voor een groter spectrum van toepassingen. Vooral zilveren nanodeeltjes (AgNP's) zijn verwerkt in tal van consumentenproducten zoals verven, voedselcontainers, kleding en chirurgische instrumenten. Ondanks hun potentiële voordelen zijn er bepaalde gezondheidsrisico's verbonden aan het gebruik van nanozilver. Om bij te dragen aan een grondige risicoanalyse, beoordeelt ons lab momenteel de biocompatibiliteit van AgNP's met ons toxicologisch modelorganisme Schmidtea mediterranea, een vrij levende platworm die de toxiciteit in het algemeen en op pluripotente stamcellen in het bijzonder kan beoordelen. De eerste resultaten laten zien dat AgNP's significante effecten hebben op de ontwikkeling van de hersenen en het functioneren van stamcellen. De volgende logische stap is om te onderzoeken hoe AgNP's worden opgenomen door de weefsels, in welke (soort) cellen ze terechtkomen en hoe hun aanwezigheid bijdraagt tot de waargenomen nadelige uitkomsten. Het doel van het huidige voorstel is om de deeltjes in verschillende cellen te lokaliseren door het weefsel te labelen met fluorescentiesondes gericht op specifieke celtypen. AgNP's worden gevisualiseerd via hun plasmonische geëxciteerde fluorescentie bij 405 nm. Daarnaast stellen we voor om seriële blokfase-scanningmicroscopie te gebruiken om te onderzoeken waar AgNP's zich op subcellulair niveau bevinden en of ze al dan niet effecten op de subcellulaire structuur veroorzaken.

Periode

01 januari 2019 - 30 juni 2022