Project R-9076

Titel

'Prototypen Verkavelingen' (Onderzoek)

Abstract

80% van de Vlaamse woningen zijn eengezinswoningen, waarvan 42% vrijstaande woningen (SVR, 2010). Gekenmerkt door een lage bezettingsgraad, afwezigheid van diensten, afhankelijkheid van de wagen en een ouder wordende bevolking, staan de Vlaamse verkavelingen voor grote uitdagingen, zowel op ecologisch, economisch als op sociaal vlak. Dit onderzoek vertrekt van de hypothese dat duurzame transformaties in verkavelingen nood hebben aan processen van capaciteitsopbouw waarbij bewoners, lokale autoriteiten en organisaties kunnen leren van elkaar en zo collectieve capaciteiten kunnen opbouwen om duurzamere alternatieven voor de toekomst te genereren. "Prototyping Residential Subdivisions" heeft als doel een operationeel framework te ontwikkelen om processen van capaciteitsopbouw te initiëren in de context van verkavelingen. Vertrekkend vanuit de bestaande woonpatronen binnen deze verkavelingen wordt getracht de actoren aan te zetten tot reflectie over hun leefwijze en hen aan te zetten tot het samen bedenken van duurzamere alternatieven, terwijl ze terzelfdertijd ook de capaciteiten ontwikkelen om deze transitie te onderhouden. Om dit doel te bereiden maakt dit onderzoek gebruik van participatieve ontwerpmethoden, zoals experiëntieel leren en in het bijzonder "collectief prototypen". Aan de hand van deze technieken worden de bewoners van bestaande verkavelingen betrokken bij het in kaart brengen en aan het licht brengen van hun dagelijkse woonpatronen, en worden ze geïnspireerd door hun eigen woonpatronen om te debatteren over mogelijke alternatieve woonvormen.

Periode

01 mei 2020 - 30 april 2021