Project R-9074

Titel

Prototyping Erfgoed (Onderzoek)

Abstract

Ruimtelijk erfgoed is vaak moeilijk te bespreken, visualiseren en 'beheren' in een (stedelijke) ruimte, omdat het gaat over de potentieel moeilijk in te beelden aspecten van het herbestemmen van ondergebruikte of verlaten gebouwen en ruimtes. In deze context kunnen digitale media gebruikt worden om in samenspraak (samen met designers, erfgoed experts, burgers, wetenschappers etc.) prototypes te maken en de eerder ontastbare aspecten van ruimtelijk erfgoed, zoals toekomstig hergebruik van materieel erfgoed, toch tastbaar te maken. Dit onderzoekstraject exploreert de fase voordat ideeën over de herbestemming van erfgoed gematerialiseerd en verspreid worden. Het verkent het participatief gebruik van digitale media om: 1. te debatteren met participanten over erfgoed en 2. erfgoed ontmoetingspunten in de stad te ontwikkelen samen met participanten (vb. een erfgoed radiostation op de wekelijkse markt waarop gepraat kan worden over herbestemming van gebouwen en ruimtes, in samenspraak ontworpen "urban screens" waarop het potentieel van een ruimte/gebouw ter plekke gevisualiseerd wordt, etc.).

Periode

24 februari 2020 - 23 februari 2021