Project R-9065

Titel

Een exploratie van theorieën, modellen en concepten om HCI richtlijnen te formuleren voor de realisatie van systemen voor gemeenschappelijke, medische beslissingen. (Onderzoek)

Abstract

Tegenwoordig willen patiënten steeds meer betrokken zijn bij hun eigen zorg en revalidatieproces. De interactieve softwaresystemen die patiënten en medische staf gebruiken zijn echter meestal niet ontworpen met dit in gedachte. Gegeven het belang van informatica in een vergrijzende samenleving met hogere noden voor langere (chronische) ziekteverzorging, is er een groeiende nood aan fundamenteel onderzoek in mensmachine interactie om toekomstige medische systemen op te baseren. Deze systemen kunnen worden gebruikt om processen zoals gedeelde, medische besluitvorming te ondersteunen. Een belovende toepassingscontext is cardiale revalidatie, waarbij verschillende kerncomponenten worden gecombineerd en afgestemd op de noden van de patiënt. Er zijn diverse raamwerken, theorieën, concepten en richtlijnen van uiteenlopende achtergronden (medisch, psychologisch, mens-machine interactie) direct of indirect gerelateerd aan gedeelde besluitvorming. Daarnaast worden diverse informaticasystemen gebruikt in medische omgevingen. Al deze theorieën en systemen kunnen worden gebruikt als uitgangspunt bij het ontwikkelen van een mens-machine interactie raamwerk en bijhorende praktische richtlijnen voor de realisatie van systemen ter ondersteuning van medische, gedeelde besluitvorming. Het voorgestelde raamwerk zal praktisch worden geïmplementeerd en gevalideerd in de context van cardiale revalidatie. Er wordt echter voldoende aandacht gegeven aan de veralgemeenbaarheid naar andere domeinen.

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022