Project R-9297

Titel

PRENOM II : Telemonitoring bij zwangeren met een verhoogd risico op het ontwikkelen van gestationele hypertensieve aandoeningen (Onderzoek)

Abstract

Ons doel is om de toegevoegde waarde van telemonitoring (TM) in het prenatale zorgtraject van zwangeren met een verhoogd risico op gestationele hypertensieve aandoeningen te evalueren (GHA) Eerdere pilootstudies in het Ziekenhuis Oost-Limburg (Genk), in samenwerking met de UHasselt, toonden al aan dat de prenatale uitkomsten van de zwangeren en hun neonaten worden verbeterd. Wanneer deze technologie wordt toegepast in alle Vlaamse MIC centra, zal bijna elke zwangere met een verhoogd risico op GHA toegang hebben tot dit prenatale programma. Voor deze randomized controlled trial maken wij de hypothese dat een prenataal follow-up programma voor zwangeren met een verhoogd risico op GHA, dat aangevuld wordt met TM, ervoor zorgt dat de gestationele uitkomsten voor zowel de zwangere als de neonaat verbeterd wordt, zonder een verhoging van de kosten. Met PREMOM II, richten we ons op de volgende Triple Aim voor de prenatale zorgen van zwangeren met verhoogd risico op GHA: 1) Verbetering van de gezondheid: minder complicaties voor de moeder en de neonaat owv complicaties door GHA 2) Verbetering van de kwaliteit van zorg: vroege detectie van (de ontwikkeling van) GHA en meer intensieve opvolging voor de zwangeren die dit nodig hebben, zoals ernstig zieke zwangeren) 3) Vermindering van de gezondheidskost per capita: minder zorgconsumptie, minder consultaties en opnames, minder kosten omwille van complicaties van zowel de zwangere als de neonaat Onze specifieke objectieven zijn: - Een multicentrisch, pragmatische RCT uitvoeren in vier Vlaamse MIC centra: om zo de impact van TM toegevoegd in het prenatale zorgtraject voor zwangeren met verhoogd risico op GHA te onderzoeken op: (1) prenatale follow-up en gezondheidszorg consumptie; (2) zwangerschaps uitkomsten, voor zowel de moeder als de neonaat; (3) kosten voor de gezondheidszorg, zowel lange termijn als korte termijn. - Begrijpen wat de precieze toegevoegde waarde van TM is door (1) het opzetten van een groep waarin de zwangeren zelf hun metingen uitvoeren en evalueren. Op deze manier kan de toegevoegde waarde van de vroedvrouw die dagelijks de data nakijkt geëvalueerd worden; (2) door consequente registraties van (de timing van) interventies en hun effect op de bloeddruk en de ontwikkeling van GHA uit te voeren - Het nagaan van de tevredenheid en de percepties van de vroedvrouwen, gynaecologen en recent bevallen moeder ten opzichte van hun follow-up - Een kosten baten analyse uitvoeren en hierbij ook de bereidheid tot betaling van deze zorgen evalueren

Periode

01 oktober 2018 - 30 september 2022