Project R-10652

Titel

Onderzoek naar rijgedrag van volwassenen met hoger functionerende autismespectrumstoornissen voor het ontwikkelen en evalueren van een innovatief opleidingsprogramma voor rij-instructeurs (Onderzoek)

Abstract

Dit project is gericht op het volledig onderzoeken van rijgedrag en gerelateerde psychologische kenmerken van beginnende bestuurders met ASS. Hiervoor gebruiken we zelfrapportagemetingen en een rijsimulator. De te ontwikkelen gesimuleerde rijscenario's kunnen dienen als gevalideerde beoordelingsinstrumenten in toekomstig onderzoek. Verder richt dit project zich op de ontwikkeling van innovatieve trainingsmodules voor de rij-instructeurs om hen uit te rusten met de kennis, hulpmiddelen en technieken om rijcapaciteiten en veilig rijgedrag van beginnende bestuurders met ASS effectief te ontwikkelen. Door de voorgestelde trainingsmodules te ontwikkelen en te verspreiden, verwachten we dat meer mensen met ASS een rijbewijs zullen kunnen krijgen, waardoor hun niveau van autonomie wordt verhoogd, omdat ze niet afhankelijk zijn van familieleden en vrienden bij het invullen van transportnoden. Het project heeft ook een economische impact. Ten eerste, naarmate meer mensen met ASS in staat zijn om een rijbewijs te krijgen, zullen meer mensen beroepsdoelen kunnen nastreven. Ten tweede zullen de chauffeur-instructeurs meer leerling-chauffeurs kunnen aantrekken die door hun ASS-diagnose moeilijkheden ondervinden bij het leren autorijden. Ten derde is het gebruik van rijsimulatoren in verkeersveiligheids- en werkingsstudies in Qatar tamelijk nieuw en zal het het rijgedrag van bestuurders in bepaalde doelgroepen, zoals mensen met ASS, aanzienlijk verbeteren. Ten slotte zal dit project een actieve samenwerking initiëren tussen onderzoeksinstanties en rijscholen om de opleidingsprogramma's voor chauffeurs in de staat Qatar te verbeteren.

Periode

01 juni 2019 - 30 november 2022