Project R-9088

Titel

Het effect van nabijheid tot natuur, biodiversiteit en klimaatverandering op de verspreiding van ziektes overgedragen door teken en op de gerelateerde gezondheidskosten. (Onderzoek)

Abstract

Tekenpopulaties en door teken overgedragen infecties, waaronder Lyme-borreliose, zijn aanzienlijk toegenomen in verschillende Europese landen sinds het midden van de jaren negentig, wat heeft geleid tot een toename van de bijbehorende gezondheidskosten. Terwijl het effect van een grotere nabijheid van groene gebieden in stedelijke omgevingen mogelijk zou kunnen resulteren in een verhoogd risico op tekenbesmetting (een ecosysteem "disservice"), zou de impact van biologisch meer diverse gebieden (habitatkwaliteit) kunnen resulteren in verhoogde biologische ziektebestrijding (een ecosysteem "service"). Binnen dit bredere kader van ecosysteemdiensten willen we het effect van nabijheid tot natuurgebieden, van habitatkwaliteit, in termen van biologische diversiteit en van klimaatverandering op de verspreiding van door teken overgedragen ziekten en de bijbehorende gezondheidskosten kwantificeren. Daarom zijn de doelen van het voorgestelde onderzoek i) het kwantificeren van de relatie tussen de nabijheid van groene gebieden en besmettingssnelheden (WP1), ii) het identificeren van de belangrijkste variabelen die verantwoordelijk zijn voor het behoud van hoge tekendichtheden in verschillende ecosystemen, inclusief de impact van habitatkwaliteit (biologische diversiteit) op tekendichtheid en tekenblootstellingsrisico (WP2), iii) het kwantificeren van het effect van verschillende klimaatveranderingsscenario's op tekengedrag en infectiepotentieel in verschillende ecosystemen (WP3), en iv) het monetariseren van de effecten van veranderingen in de nabijheid van de natuur, habitatkwaliteit en klimaatverandering op de bijbehorende gezondheidskosten voor Lyme-borreliose (WP4). Als zodanig koppelt het voorgestelde onderzoek enerzijds het relatieve belang van Lyme-borreliose in België aan zijn maatschappelijke kosten aan de ene kant, en helpt het bij het formuleren van kosteneffectieve, op de natuur gebaseerde oplossingen voor een dringend en groeiend gezondheidsprobleem in de context van de nabijheid van de natuur, habitatkwaliteit en klimaatverandering aan de andere kant.

Periode

01 oktober 2018 - 31 maart 2020