Project R-10531

Titel

Proceed - Hybride perovskiten als een materiaalplatform voor de conversie, emissie, detectie van licht. (Onderzoek)

Abstract

PROCEED heeft als doel een nieuw hybrid perovskiet materiaalplatform te ontwikkelen voor de volgende generatie lichtdetectoren, -emitters en fotovoltaïsche cellen. Naast voor fotovoltaïsche cellen, hebben hybride perovskieten materialen een groot potentieel voor zeer relevante toepassingen, zoals röntgendetectors voor medische diagnostische beeldvorming en lasers voor verlichting en display toepassingen. Om dit potentieel effectief te realiseren, zal de chemische en structurele flexibiliteit van hybride perovskieten worden benut om de materiaalarchitectuur naar een volgend niveau van complexiteit te brengen met de introductie van extra functionaliteiten. Implementatie van nieuwe hybride perovskieten met verschillende samenstelling en dimensionaliteit (3D, 2D), structuren (nanoplatelets, dunne films, dikke lagen inclusief nanokristallen), gecontroleerde morfologie (kristalliniteit, uniformiteit), en verder hun integratie in geavanceerde device architecturen, zullen de verbetering met meer dan een ordegrootte toelaten van de materiaalstabiliteit en de prestaties in elke geselecteerde toepassing - dwz gevoeligheid voor röntgendetectoren, amplificatie voor lasers en stroomconversie-efficiëntie voor zonnecellen – en dit boven het niveau haalbaar door de respectievelijke huidige technologieën, en met lagere of vergelijkbare productiekosten. De reikwijdte van dit project vereist synergie van meerdere wetenschaps- en engineeringgebieden, zoals chemie, materiaalkunde, verwerking, fabricage en testen van devices, ontwikkeling van demo applicaties en de studie van betrouwbaarheid en faalgedrag. Het consortium bestaat uit 4 universiteiten (UGent, KULeuven, UHasselt, UAntwerpen), 1 onderzoekscentrum (Imec) en 1 industrieel adviescomité van 6 industriële partners.

Periode

01 januari 2020 - 31 december 2023