Project R-9839

Titel

Cluster SBO Logistiek project: DISpATch (Onderzoek)

Abstract

Het DISpATch-project zal zich richten op organisatorische en technische mogelijkheden voor naadloze synchromodale transportdiensten in Vlaanderen. Gezien de real-time dynamiek en de flexibele aard van synchromodaal transport, moeten verschillende actoren en transportmodaliteiten samenwerken en zich aanpassen aan onverwachte gebeurtenissen en contextuele informatie die van invloed zijn op transportprocessen. Deze gebeurtenissen en contextuele informatie omvatten zowel positieve als negatieve verstoringen die bepalend zijn voor zowel vrachtbewegingen als de keuze van de transportmodi. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om nieuwe binnenkomende orders, vertragingen in het transport, annuleringen, samenwerkingsmogelijkheden om vrachten te bundelen, waterstanden, en nog veel meer. We zullen een platform ontwikkelen dat wordt vertegenwoordigd door een Digital Twin-component om een testomgeving te creëren om synchromodaal transport binnen een risicovrije omgeving te simuleren. Een Digital Twin is een virtuele omgeving die het echte fysieke systeem en zijn processen weerspiegelt door de virtuele real-time status van verschillende informatiebronnen bij te werken rekening houdend met weersvoorspellingen, verkeersstoringen, locaties van de vervoersmiddelen (binnenvaartschepen, treinen, vrachtwagens) en hun voortdurend wijzigende werkomstandigheden. Door middel van de Digital Twin kunnen effecten van sensortechnologie en informatie-uitwisseling worden bestudeerd in combinatie met fysieke stromen. Een dergelijke risicovrije omgeving maakt een analyse en evaluatie mogelijk van beslissingen om de transportmodaliteit te wijzigen. Het zal de real-time synchromodale complexiteit meten, verschillende beslissingen evalueren en alternatieven bieden door gebruik te maken van wiskundige modellen, simulatiemodellen en machine learning algoritmes.

Periode

01 september 2019 - 31 augustus 2023