Project R-2121

Titel

De ontwikkeling van statistische methodologie voor de analyse van gegevens over microbiologische resistentie in isolaten van zoonotische dragers van dieren en voedsel.

Abstract

Op basis van de Europese richtlijn 2003/99/EC dienen de lidstaten van de Europese Unie elk jaar gegevens te verzamelen, te analyseren en te rapporteren aan de Europese Commissie, over zoonosen, zoonotische dragers en antimicrobiologische resistentie, en uitbraken van voedselvergiftiging . Deze informatie wordt gepubliceerd door EFSA in de Community Summary Reports, om trends in het voorkomen van zoonotische dragers en de bronnen van humane infecties te identificeren. Lidstaten zijn verplicht om het voorkomen van antimicrobiologische resistentie in Salmonella, Campylobacter, E. coli en Entercocci van dieren en voedselproducten te rapporteren. De doelstelling van dit project is het ontwikkelen van statistische methodologie voor de analyse van temporale trends in the data over antimicrobiologische resistentie.

Periode

16 december 2009 - 15 maart 2011